Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Verdú

Codi
252424
Comarca
Urgell
Població
851
Superfície
35,79
Densitat
23,8
Altitud
434

Superfície (km²)

Municipi
35,79
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
23,8
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
79
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
530
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
154
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
88
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
267
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
46
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
263
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
85
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
62
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
687
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
56
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
108
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
773
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
78
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
358
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
37
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
415
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
41
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
29
Comarca
743
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
738
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
57
Comarca
1.481
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
105
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
38,1
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
164
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
165
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
2
Comarca
329
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
12
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
12
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
24
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
114
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-11
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-10
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-136
Comarca
416
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-15,7
Comarca
1,22
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-16,62
Comarca
-1,39
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
0,92
Comarca
2,62
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
913
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
759
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
752
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
554
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
929
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
17,1
Comarca
16,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
29,3
Comarca
33,1
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
23,2
Comarca
23,9
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
30,4
Comarca
26,7
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
705
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,3
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
703
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
57,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
688
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,8
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,3
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
696
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
351
Comarca
15.855
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
39
Comarca
2.130
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
390
Comarca
17.985
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
387
Comarca
13.065
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
780
Comarca
31.047
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
195
Comarca
9.185
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
190
Comarca
7.180
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
385
Comarca
16.360
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
400
Comarca
17.220
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
280
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.415
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
675
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
6.520
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
10.890
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
680
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
290
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
390
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
1.850
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
95
Comarca
3.210
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
2.875
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
3.545
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
3.220
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.245
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
125
Comarca
10.890
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
20
Comarca
1.282
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
283
Comarca
8.806
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
732,93
Comarca
904,57
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
104
Comarca
3.836
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
125
Comarca
3.796
Catalunya
783.019

Total

Municipi
229
Comarca
7.632
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,6
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
6
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,1
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,4
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,1
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
32,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
14,7
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,4
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
32,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
337
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
305
Comarca
6.732
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
642
Comarca
20.739
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
52,5
Comarca
67,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
234
Comarca
9.804
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
63
Comarca
2.895
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
42
Comarca
1.308
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
336
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
18,8
Comarca
20,7
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
21
Comarca
630
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
39
Comarca
1.428
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
63
Comarca
4.242
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
81
Comarca
3.324
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
135
Comarca
4.233
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
6
Comarca
156
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
336
Comarca
14.007
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
100,3
Comarca
91,3
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
729
Comarca
30.847
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.289
Comarca
35.865
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
220
Comarca
326
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.953
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.731
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.570
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.571
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.084
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
4
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
147
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
140
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
296
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
164
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
734
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.570
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
119
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
8
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
13.778
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
371
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
294
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
546
Comarca
21.114
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
53
Comarca
2.754
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
130
Comarca
6.065
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
16
Comarca
1.426
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
745
Comarca
31.359
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,37
Comarca
1,33
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
70,5
Comarca
50,6
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
103
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
23,62
Comarca
22.630
Catalunya
3.823.878,74