Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Verdú

Codi
252424
Comarca
Urgell
Població
851
Superfície
35,79
Densitat
23,8
Altitud
434

Superfície (km²)

Municipi
35,79
Comarca
579,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
23,8
Comarca
64,6
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
79
Comarca
5.704
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
530
Comarca
24.335
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
154
Comarca
5.845
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
88
Comarca
1.563
Catalunya
256.427

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
2.889
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
267
Comarca
12.785
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
2.731
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
26
Comarca
577
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
46
Comarca
2.815
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
263
Comarca
11.550
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
85
Comarca
3.114
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
62
Comarca
986
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
687
Comarca
26.795
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
56
Comarca
2.645
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
108
Comarca
8.007
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
773
Comarca
30.097
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
78
Comarca
7.350
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
851
Comarca
37.447
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
358
Comarca
14.966
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
37
Comarca
4.016
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
395
Comarca
18.982
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
415
Comarca
15.131
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
41
Comarca
3.334
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
456
Comarca
18.465
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
30
Comarca
699
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
28
Comarca
722
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
58
Comarca
1.421
Catalunya
357.011

Població resident

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població estacional ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
105
Comarca
6.320
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
38,1
Comarca
80,1
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
142
Catalunya
29.604

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
136
Catalunya
28.030

Naixements

Municipi
4
Comarca
278
Catalunya
57.634

Defuncions. Homes

Municipi
12
Comarca
207
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
12
Comarca
214
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
24
Comarca
421
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
2
Comarca
114
Catalunya
23.601

Llars amb una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dues persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb tres persones

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb quatre persones i més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars d'una persona

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles sense fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars de parelles amb fills

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars monoparentals

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Llars

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-11
Comarca
140
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
1
Comarca
88
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-10
Comarca
228
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
437
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
1
Comarca
112
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
2
Comarca
417
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
3
Comarca
529
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement migratori

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total de la població

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
9
Comarca
5.797
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
0,9
Comarca
17,09
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-13,39
Comarca
0,18
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
14,29
Comarca
16,91
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
913
Comarca
34.834
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
759
Comarca
29.772
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
752
Comarca
30.182
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
554
Comarca
23.321
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
1.008
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
929
Comarca
35.842
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
61
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
2
Comarca
23
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
52
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
2
Comarca
204
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
364
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
16,6
Comarca
16,4
Catalunya
14,8

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
32,1
Comarca
33,7
Catalunya
28,2

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,3
Comarca
23,9
Catalunya
23,5

Educació superior

Municipi
30,1
Comarca
25,9
Catalunya
33,4

Electors (Elec. municipals)

Municipi
705
Comarca
25.024
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
76,3
Comarca
70
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
703
Comarca
24.832
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
57,5
Comarca
56,5
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
688
Comarca
24.696
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
71,8
Comarca
71,1
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
75,3
Comarca
69,4
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
696
Comarca
24.882
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
354
Comarca
14.558
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
152
Comarca
4.744
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
506
Comarca
19.302
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
446
Comarca
17.339
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
830
Comarca
30.465
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
205
Comarca
9.110
Catalunya
1.823.565

Dones

Municipi
190
Comarca
7.050
Catalunya
1.617.065

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
390
Comarca
16.155
Catalunya
3.440.630

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
415
Comarca
16.995
Catalunya
3.617.840

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
255
Catalunya
9.905

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
3.255
Catalunya
452.940

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
665
Catalunya
150.530

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
6.375
Catalunya
2.328.425

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
690
Catalunya
21.465

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
285
Catalunya
37.385

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
390
Catalunya
69.815

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
1.875
Catalunya
428.870

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
100
Comarca
3.245
Catalunya
557.535

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
2.950
Catalunya
548.170

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
80
Comarca
3.385
Catalunya
701.645

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
2.775
Catalunya
704.140

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.445
Catalunya
987.850

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
130
Comarca
10.550
Catalunya
2.941.805

Comptes de cotització

Municipi
23
Comarca
1.291
Catalunya
244.036

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
300
Comarca
8.776
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
704,84
Comarca
864,14
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
110
Comarca
3.837
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
130
Comarca
3.788
Catalunya
775.829

Total

Municipi
240
Comarca
7.625
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,6
Comarca
170,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
6
Comarca
218,4
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,1
Comarca
105,8
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,4
Comarca
990,7
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,1
Comarca
123,8
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
32,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
14,7
Comarca
647,9
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,4
Comarca
961,7
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
32,2
Comarca
1.609,6
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
364
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
96
Comarca
1.993
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
185
Comarca
4.444
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
645
Comarca
20.194
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
282
Comarca
9.999
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
_
Comarca
2.727
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
_
Comarca
1.031
Catalunya
173.586

Habitatges familiars principals

Municipi
364
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals fins a 60 m²

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
538.966

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
_
Comarca
5.530
Catalunya
1.476.187

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
_
Comarca
4.112
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
145
Comarca
2.973
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
364
Comarca
13.757
Catalunya
2.944.944

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB (milions d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

PIB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB agricultura

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB construcció

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB energia, aigua i residus

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB alimentació, tèxtil i química

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB maquinària, mat. elèc. i de transport

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB indústria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB comerç

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB transport, inf. i comuni.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB hostaleria

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. finan. i assegurances

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB act. immob., tècniques i adm.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB adm. pública i altres ser.

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

VAB serveis

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

IBI. Rebuts

Municipi
732
Comarca
30.729
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.471
Comarca
35.929
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
221
Comarca
327
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
15.953
Comarca
19.442
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.731
Comarca
5.209
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
2.570
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
1
Comarca
50
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
2.571
Comarca
43.131
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
1.084
Comarca
26.239
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
4
Comarca
2.339
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
147
Comarca
2.651
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
140
Comarca
2.977
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
296
Comarca
4.525
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
164
Comarca
2.918
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
734
Comarca
1.366
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
2.570
Comarca
43.081
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
119
Comarca
2.116
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
8
Comarca
351
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
14.708
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
7.246
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
1.389
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
13.778
Comarca
475.287
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
0
Comarca
1.972.327
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
1.660
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
21
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
51
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
383
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
34
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
292
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
550
Comarca
20.972
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
54
Comarca
2.701
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
135
Comarca
5.992
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
14
Comarca
1.354
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
753
Comarca
31.019
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,25
Comarca
1,37
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
68
Comarca
44,6
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
101
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
24,43
Comarca
20.564,61
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions